Om Kornsjø

Kornsjø tettsted og omkringliggende bygder har omtrent 300 husstander med postnummer Kornsjø. Kornsjø ligger i Halden kommune helt på grensen til Sverige. Bygdens historie er gammel og det finnes rester av boplasser fra steinalderen rundt sjøene. Riksrøys nr.1 på Hisøya i Nordre Kornsjø er fra 1752.

Navnet er etter innsjøen Kornsjø, der første ledd kan være korn og sikter til at strendene har passet for korndyrking; det må i så fall gjelde Södra Kornsjön.

Samfunnet blev i sin tid etablert som en grensestasjon og ekspanderte kraftig med jernbanens utvikling etter at Smaalensbanen ble åpnet i juli 1879.  Det var stor aktivitet med omlasting og tollklarering av gods.

Etter dette vokste det frem mange virksomheter på Kornsjø; Metallvarefabrikk, trevarefabrikk, sagbruk, gaveri m.m.

Grensevassdrager starter i nord med Boksjøene som er omkranset av Lundsneset- og Trestikland Nationalpark. Videre sydover har vi sjøene nordre-, mellom- og Søndre Kornsjø. Alle er populære rekreasjonsområder for kanopadling, fiske og friluftsliv.

Kanopadling

Kornsjøene er et ideelt område for kanopadling med alle sine øyer og lune viker. Nordnäskanalen, som er håndgravd, er 115 m lang og ca. 4m bred. Kanalen ble laget i 1898 mellom Nordre- og Mellom-Kornsjøen. Den er ikke lengre farbar for større båter men en liten motorbåt eller kano kan lett passere gjennom denne perle av natur.

Bademuligheter

Ved grensebrua på Kornsjø finnes en badeplass med sandstrand, stupebrett og badebrygge. Her kan du svømme fra Norge til Sverige og tilbake hvis du ønsker. Det finnes utallige badefjell og små viker, noen med sandstrand, i Kornsjøene, flere av disse kan nås til fots mens andre kan man kun komme til med båt.

Fine turmuligheter

Områdene rundt Kornsjøene byr på fine turmuligheter både til fots og med sykkel. På en dagstur kan du vandre mange kilometer i naturens ro uten forstyrrelser.

Naturreservatet Lundsneset

Nord for Kornsjøene ligger Boksjøen. Her finnes naturreservatet Lundsneset som grenser til nasjonalparken Tresticklan på svensk side. Til sammen er dette Sydskandinavias største sammenhengende naturvernområde med mange fine merkede stier.

Sensommer og høst

På sensommer og høst byr traktene på fine muligheter for å sanke bær og sopp. Mange historiske hendelser har etterlatt seg spor i områdene rundt Kornsjø. Flere merkede turstier med historisk tilknytting passerer gjennom området bl.a. Bohusleden, Karl XII’s vei og Ber

Fiske

Kornsjøen byr på gode fiskemuligheter, her finnes abbor og gjedde i alle størrelser. Fiskekort kan kjøpes blant annet hos Grensestua og Villa Kornsjø. Det finnes både dags, ukes og årskort.

Kornsjøvassdraget (eller Enningdalsvassdraget) er en serie sjøer i Sverige, delvis på grensa til Norge. Vassdraget består hovedsakelig av de tre sjøene Nordre Kornsjø, Midtre Kornsjø og Søndre Kornsjø samt elvene som binder disse sammen. Nordre Kornsjø har innløp fra Nordre og Søndre Boksjø gjennom Hallerødelva. Søndre Kornsjø renner ut i Kynne elv som knytter vassdraget til Bullaren i Tanum kommune. Til sist går vannet via Enningdalselva tilbake til Norge og ut i Iddefjorden. (Wikipedia)

Naturvårdskortet

Du er velkommen ut i naturen som allemanns- retten sier, men for å få tilgang til service i form av leirplasser med bålplass og

ved, toaletter, vindskydd og renovasjonstjenester skal du kjøpe ”Naturvårdskortet”. For mer informasjon ta kontakt med Grensestua Tlf. +47 95999951 eller  Eds Turistbyrå +46 534 190 22.

Det finnes utallige badefjell og små viker, noen med sandstrand, i Kornsjøene, flere av disse kan nås til fots mens andre kan man kun komme til med båt.